دیوار بلوکی

چگونه دیوار بلوکی بسازیم؟

در گذشته بیشتر از همه از دیوارهای آجری برای ساختمان سازی استفاده می کردند. دیوار بلوکی نسل بعدی و ارتقا یافته آجر بود که البته مزایایی هم داشت. دیوارکشی یکی از قسمت های اصلی هر پروژه ساختمانی محسوب می شود که با توجه به ابعاد و نوع هر پروژه می تواند متفاوت باشد.

فهرست