۰۲۱-۷۷۰۳۵۹۳۳

فراسازان آویژه
درباره

میلگرد بستر فراسازان آویژه

شرکت فراسازان آویژه از سال ۱۳۸۹ شروع به فعالیت نمود و همگام با توسعه فناوری در صنعت ساختمان، محصولی فنی، ایمن، استاندارد و اقتصادی به منظور پایداری دیوارهای بنایی در برابر نیروهای جانبی همچون زلزله، باد و … تحت عنوان میلگرد بستر آویژه، قطعات اتصالی و متعلقات متنوع با اخذ گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به بازار عرضه نموده است.

میلگرد بستر در زمینه تسلیح و مقاوم سازی دیوارها در برابر زلزله نقش بسزایی ایفا می نماید به گونه ای که استفاده از این محصول در آیین نامه ها، ضوابط و نشریات معتبر بین المللی و ملی با هدف بهبود کیفی ساختمان مورد تاکید قرار گرفته است.

نرم افزار محاسبه میلگرد بستر

این نرم افزار مطابق با برنامه محاسبه آیین‌نامهACI50 آمریکا وضابطه۷۲۹ سازمان برنامه و بودجه کشور طراحی گردیده و کار با این نرم افزار به این صورت میباشد که تمام الملنهای مربوط به دیوار باید تکمیل گردد در صورتی که جواب نرم افزار ۱ و کمتر بود دیوار در ناحیه امن قرار دارد و تعداد میلگرد بستر وارد شده در نرم افزار مورد تایید می باشد ،در غیر اینصورت باید تعداد میلگرد بستر مورد استفاده در دیوار را بیشتر کرد.