021-77035933

جهت دریافت لیست قیمت با نمایندگان یا دفتر مرکزی تماس بگیرید

تمام قیمت ها، قیمت مصرف کننده و بدون اعمال هزینه حمل و ۱۰درصد ارزش افزوده در سراسر کشور می باشد.

آخرین بروزرسانی ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ ساعت: ۱۰ صبح

میلگرد بستر

لیست قیمت میلگرد بستر

طول ۳ متر

۵*۵ cm عرض

قطر ۴mm

وزن : ۸۸۰ گرم

برای قیمت تماس بگیرید

طول ۳ متر

۵*۵ cm عرض

قطر ۳.۷mm

وزن :۷۵۰ گرم

برای قیمت تماس بگیرید

طول ۳ متر

۱۱ cm عرض

قطر ۴mm

وزن :۹۲۰ گرم

برای قیمت تماس بگیرید

طول ۳ متر

۱۱ cm عرض

قطر ۳.۷mm

وزن :۷۸۰ گرم

برای قیمت تماس بگیرید

طول ۳ متر

۱۵ cm عرض

قطر ۴mm

وزن :۹۵۰ گرم

برای قیمت تماس بگیرید

طول ۳ متر

۱۵ cm عرض

قطر ۳.۷mm

وزن :۸۰۵ گرم

برای قیمت تماس بگیرید

ناودانی منقطع

لیست قیمت ناودانی منقطع

عرض ۱۵.۵cm

طول ۲۰cm

وزن :۹۲۰ گرم

برای قیمت تماس بگیرید

عرض ۱۰.۵cm

طول ۴۰cm

وزن : .....

برای قیمت تماس بگیرید

عرض ۱۵.۵cm

طول ۴۰cm

وزن : .....

برای قیمت تماس بگیرید

عرض ۲۰.۵cm

طول ۴۰cm

وزن : .....

برای قیمت تماس بگیرید

هشتگیر

لیست قیمت هشتگیر

بلوک ۲۰m

ضخامت ۲mm

وزن : .....

برای قیمت تماس بگیرید

بلوک ۱۵m

ضخامت ۲mm

وزن : ۱۹۵ گرم

برای قیمت تماس بگیرید

بلوک ۱۰m

ضخامت ۲mm

وزن : ۱۷۰ گرم

برای قیمت تماس بگیرید

بست رادیکالی

لیست قیمت بست رادیکالی

طول ۱۱.۵cm

ضخامت ۲m

وزن : ۹۴ گرم

برای قیمت تماس بگیرید

قلاب

لیست قیمت قلاب

طول ۲۵cm

قطر ۴mm

وزن : ۶۳ گرم

برای قیمت تماس بگیرید

گیره

لیست قیمت گیره

طول ۱۵cm

ضخامت ۲mm

وزن : ۷۰ گرم

برای قیمت تماس بگیرید

نبشی مقطع

لیست قیمت نبشی منقطع

طول ۳۰cm

طول بال ۱۰cm

ضخامت ۱mm

وزن : ۳۹۰ گرم

برای قیمت تماس بگیرید

قطعه نمای دو جزئی

لیست قیمت قطعه نمای دو جزئی

مخصوص آجر نما

قطر ۴mm

وزن : ۷۰ گرم

برای قیمت تماس بگیرید

قطعه نمای مثلثی

لیست قیمت قطعه نمای مثلثی

مخصوص آجر نما

قطر ۴mm

وزن : ۳۵ گرم

برای قیمت تماس بگیرید

بست تخت

لیست قیمت بست تخت

طول ۲۵cm

۲.۵mm عرض

ضخامت ۲mm

وزن :۱۰۰ گرم

برای قیمت تماس بگیرید

طول ۲۵cm

۲.۵mm عرض

ضخامت ۱mm

وزن :۵۰ گرم

برای قیمت تماس بگیرید

طول ۲۰cm

۲.۵mm عرض

ضخامت ۲mm

وزن :۸۰ گرم

برای قیمت تماس بگیرید

طول ۲۰cm

۲.۵mm عرض

ضخامت ۱mm

وزن :۴۰ گرم

برای قیمت تماس بگیرید

طول ۲۰cm

۲.۵mm عرض

ضخامت ۰.۵mm

وزن :۲۵ گرم

برای قیمت تماس بگیرید