021-77035933

فراسازان آویژه

تمام قیمت ها، قیمت مصرف کننده و بدون اعمال هزینه حمل و ۹درصد ارزش افزوده در سراسر کشور می باشد.

آخرین بروزرسانی ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت: ۱۰ صبح

میلگرد بستر

لیست قیمت میلگرد بستر

طول ۳ متر

۵*۵ cm عرض

قطر ۴mm

قیمت : ۴۷.۵۰۰ تومان

طول ۳ متر

۵*۵ cm عرض

قطر ۳.۷mm

قیمت : ۴۳.۴۰۰ تومان

طول ۳ متر

۱۱ cm عرض

قطر ۴mm

قیمت : ۴۸.۹۰۰ تومان

طول ۳ متر

۱۱ cm عرض

قطر ۴mm

قیمت : ۴۴.۹۰۰ تومان

طول ۳ متر

۱۵ cm عرض

قطر ۴mm

قیمت : ۴۹.۵۰۰ تومان

طول ۳ متر

۱۵ cm عرض

قطر ۴mm

قیمت : ۴۵.۶۰۰ تومان

ناودانی منقطع

لیست قیمت ناودانی منقطع

عرض ۱۵.۵cm

طول ۲۰cm

قیمت : ۸۳.۵۰۰ تومان

عرض ۱۰.۵cm

طول ۴۰cm

قیمت : -------------

عرض ۱۵.۵cm

طول ۴۰cm

قیمت : -------------

عرض ۲۰.۵cm

طول ۴۰cm

قیمت : -------------

هشتگیر

لیست قیمت هشتگیر

بلوک ۲۰m

ضخامت ۲mm

قیمت : ۲۴.۴۰۰ تومان

بلوک ۱۵m

ضخامت ۲mm

قیمت : ۲۲.۵۰۰ تومان

بلوک ۱۰m

ضخامت ۲mm

قیمت : ۲۰.۴۰۰ تومان

بست رادیکالی

لیست قیمت بست رادیکالی

طول ۱۱.۵cm

ضخامت ۲m

قیمت : ۱۲.۲۰۰ تومان

قلاب

لیست قیمت قلاب

طول ۲۵cm

قطر ۴mm

قیمت : ۶.۳۰۰ تومان

گیره

لیست قیمت گیره

طول ۱۵cm

ضخامت ۲mm

قیمت : ۸.۵۰۰ تومان

نبشی مقطع

لیست قیمت نبشی منقطع

طول ۳۰cm

طول بال ۱۰cm

ضخامت ۱mm

قیمت : ۳۹.۹۰۰ تومان

قطعه نمای دو جزئی

لیست قیمت قطعه نمای دو جزئی

مخصوص آجر نما

قطر ۴mm

قیمت : ۹.۹۰۰ تومان

قطعه نمای مثلثی

لیست قیمت قطعه نمای مثلثی

مخصوص آجر نما

قطر ۴mm

قیمت : ۶.۵۰۰ تومان

بست تخت

لیست قیمت بست تخت

طول ۲۵cm

۲.۵mm عرض

ضخامت ۲mm

قیمت : ۹.۸۰۰ تومان

طول ۲۵cm

۲.۵mm عرض

ضخامت ۱mm

قیمت : ۶.۸۰۰ تومان

طول ۲۰cm

۲.۵mm عرض

ضخامت ۲mm

قیمت : ۹.۲۰۰ تومان

طول ۲۰cm

۲.۵mm عرض

ضخامت ۱mm

قیمت : ۵.۸۰۰ تومان

طول ۲۰cm

۲.۵mm عرض

ضخامت ۰.۵mm

قیمت : ۴.۳۰۰ تومان