021-77035933

سوالات متداول

مطابق پیوست ۶ استاندارد ۲۸۰۰ (ویرایش ۴) برای بازشوهای با عرض بیشتر از ۲.۵ متر، نیاز به اجرای وادار در طرفین بازشو می باشد اما در بازشوهای با عرض کمتر از ۲.۵ متر در صورت استفاده از چارچوب فلزی مناسب و اتصال قطعات اتصالی میلگرد بستر به قاب، ضرورتی بر اجرای وادار نمی باشد.

بصورت متداول از شیارزنی برای اجرای تاسیسات در دیوار استفاده می گردد لیکن باید توجه نمود که تحت هر شرایطی نباید انقطاع در میلگرد بستر صورت پذیرد. توصیه می گردد در صورت استفاده از میلگرد بستر در دیوار، باکس فلزی برای تاسیسات تعبیه شود به گونه ای که قطعات اتصالی به آن متصل گردد.

طول استاندارد میلگرد بستر ۳ متر می باشد اما هنگامی که طول دیوار از ۳ متر بیشتر باشد باید از همپوشانی ساده میلگردهای بستر به میزان ۳۰ سانتی متر استفاده نمود.

مطابق پیوست ۶ استاندارد ۲۸۰۰ (ویرایش ۴) طول آزاد دیوار خارجی در پلان نباید از ۴ متر و ارتفاع آزاد آن نباید از ۳.۵ متر بیشتر باشد. در دیوارهای با طول بیشتر از ۴ متر از عضو قائم با مقطع فولادی یا بتنی (وادار) و در دیوارهای با ارتفاع بیشتر از ۳.۵ متر از عضو افقی با مقطع فولادی یا بتنی (تیرک) باید استفاده گردد. ارتفاع آزاد دیوار در دیوارهای پانلی کارخانه ای تا حد طراحی برش و خمش عمود بر صفحه آن می تواند باشد.

میلگرد بستر از یک جفت مفتول فولادی آجدار و خرپای میانی به ضخامت ۴ میلی متر و طول ۳ متر تولید می گردد. عرض میلگرد بستر متناسب با عرض بلوک انتخاب می شود به گونه ای که میلگرد بستر با عرض ۵.۵ سانتی متر برای بلوک ۱۰ سانتی متر، میلگرد بستر با عرض ۱۱ سانتی متر برای بلوک ۱۵ سانتی متر و میلگرد بستر با عرض ۱۵ سانتی متر برای بلوک ۲۰ سانتی متر مناسب است. ۳۰ میلی متر فاصله میلگرد بستر از بر بلوک جهت ایجاد پوشش جانبی برای میلگرد بستر الزامی است.

فواصل اجرایی میلگردهای بستر در ارتفاع دیوار از طریق محاسبات معین می گردد.

پس از اتصال گیره به ستون و کارگذاری قلاب درون شیار آن و قرار دادن انتهای آزاد قلاب بر رج دیوار، نوبت به کارگذاری میلگرد بستر بر روی قلاب می رسد که در روش اول ، لایه ای از ملات ماسه و سیمان بر روی رج دیوار اجرا شده، میلگرد بستر کارگذاری شده و در نهایت لایه آخر ملات ماسه و سیمان بر روی آن اجرا می گردد و همین مسیر اجرایی تکرار می گردد. در روش دیگر میلگرد بستر بر روی بلوک گذاشته می شود و لایه ملات ماسه و سیمان بر روی آن اجرا شده و رج بعدی اجرا می گردد.

لازم به ذکر است ضرورتی بر اتصال قلاب به میلگرد بستر نمی باشد.

در صورتی پاسخ خود را یافت نکردید با کارشناسان ما در تماس باشید