021-77035933

فراسازان آویژه
بست تخت

شماره تماس ارتباط با واحد فروش

بست تخت هبلکس فراسازان آویژه

قطعه بست تخت صرفا برای بلوک های AAC یا هبلکس و دقیقا مطابق آیین نامه ضابطه ۸۱۹ طراحی و تولید شده است .این قطعه با ضخامت های ۱میلیمتر و ۲ میلیمتر ، عرض ۲.۵ سانت و طولهای ۲۰و ۲۵ سانتی متر درحال تولید و عرضه می باشد .به جهت جلوگیری از خوردگی ، و افت عملکرد این قطعه ، مطابق آیین نامه بصورت گالوانیزه تولید می شود. چند سوراخ جهت کوبیدن میخ روی این قطعه طراحی شده .دلیل اینکه این سوراخ ها پشت سر هم نیستند این است که بعد از کوبیدن میخ ها بلوک حالت پرفراژ به خودش نگیرد و تضعیف نشود. بسست تخت هبلکس در ابعاد مختلفی ( ضخامت ۱میلیمتر- طول۲۵ سانتی متر –عرض ۲.۵ سانتی متر، ضخامت ۱ مییلیمتر –طول۲۰ سانتی متر-عرض۲.۵ سانتی متر و ضخامت ۲میلیمتر-طول۲۰ سانتیمتر-عرض ۲.۵ سانتیمتر) تولید و عرضه می شود.  
بست تخت
بست تخت