021-77035933

شماره تماس ارتباط با واحد فروش

قطعه نما مثلثی فراسازان آویژه

قطعه نما مثلثی از مفتول ۴ میلیمتر با روکش گالوانیزه ساخته شده و فقط مخصوص آجر می باشد این قطعه یا به گیره و یا به قطعه نما هبلکس متصل می شود و نما آجری روی آن اجرا می گردد.