021-77035933

فراسازان آویژه
قطعه نما مثلثی

شماره تماس ارتباط با واحد فروش

قطعه نما مثلثی فراسازان آویژه

قطعه نما مثلثی از مفتول صاف با ضخامت ۴ میلیمتر با پوشش گالوانیزه برای استفاده در دیوار آجری تولید می شود به صورتی که این قطعه به مثابه قلاب از قاعده کوچک به گیره متصل می شود و قاعده بزرگ در رج آجر با کمک یک شاخه مستقیم مفتول قرار می گیرد.

قطعه نما مثلثی از مفتول ۴ میلیمتر با روکش گالوانیزه ساخته شده و فقط مخصوص آجر می باشد این قطعه یا به گیره و یا به قطعه نما هبلکس متصل می شود و نما آجری روی آن اجرا می گردد.