021-77035933

فراسازان آویژه
گیره

شماره تماس ارتباط با واحد فروش

گیره میلگرد بستر چیست + نمونه نصب گیره - فراسازان آویِژه

با توجه به پیوست ششم آیین نامه ۲۸۰۰ ساختمان، استفاده نمودن از میلگرد بستر برای ساختمان سازی الزامی است. برای اجرای آن، استفاده از گیره میلگرد بستر و گیره میلگرد بستر ضروری است. گیره میلگرد بستر به ستون، دیوار و یا وادار از طریق مختلفی نصب می شود و در این روش قلاب در داخل آن قرار می گیرد.

گیره میلگرد بستر چیست؟

گیره میلگرد بستر را می توان با استفاده از جوش به ستون یا میلگرد وصل نمود و یا آن را با استفاده از پیچ و پلاک به ستون اتصال داد. گیره میلگرد بستر بعد از اتصال آن به ستون با استفاده از قلاب، بعث نصب دیوار به سازه اصلی می شود. این روش باعث می ‌شود تا اتصال تیغه ‌ها به اسکلت اصلی ساختمان، به صورت مستقل نیز باشند تا در زمان بروز زلزله، دیوار کمتر دچار ترک‌ خوردگی و یا ریزش و خرابی گردد.

بخش گیره در میلگردهای بستر یکی از اجزای حیاتی است که برای استحکام و ثبات سازه لازم است. این بخش از ورق‌های فولادی با ضخامت ۲ میلی‌متر ساخته می‌شود و دارای فرو رفتگی‌هایی است که بر روی آن قرار دارند. گیره با استفاده از رول پلاک به ستون تماس می‌یابد و به آن وصل می‌شود. هنگام نصب، باید از میخ برای اتصال استفاده نشود زیرا می‌تواند باعث ترک خوردن و آسیب دیدگی ستون شود.

پس از اتصال قلاب به گیره، نوک آن باید بالای بلوک و میلگرد بستر قرار گیرد تا با آن هم‌پوشانی لازم را داشته باشد. قرارگیری قلاب بر روی میلگرد بستر کافی است و نیازی به اتصال مکمل نیست؛ اتصال به خودی خود پس از ملات پاشی بر روی قلاب میلگرد بستر ایجاد می‌شود. در صورتی که ستون فلزی باشد، گیره به آن جوش داده می‌شود. باید توجه داشت که وزن میلگرد بستر با گیره و قلاب آن تحمل می‌شود.

گیره میلگرد بستر چه کاربردی دارد؟

گیره میلگرد بستر از جنس گالوانیزه می باشد از ورق فولادی با ضخامت ۲ میلیمتر است و این گیره به ستون وصل می شودو برای آنکه استحکام آن بالاتر برود بر روی آن فرورفتگی هایی ایجاد می شود. گیره میلگرد بستر را می توان توسط پیچ و رولپلاک به ستون متصل کرد. توجه کنید که برای اتصال گیره میلگرد بستر به ستون ها هرگز نباید از میخ استفاده کنید زیرا برای فروکردن میخ در بتن به نیروی زیادی احتیاج دارید که این نیرو می تواند سبب بوجود آمدن ترک روی بتن شود. برای همپوشانی گیره و میلگرد بستر باید اتصال قلاب به گیره سر آن روی بلوک و میلگرد بستر قرار گیرد.

کاربرد میلگرد بستر و قلاب آن برای مهار دیوارهای داخلی و خارجی به وال پست و ستون است مهنوسین از این نوع اتصالات برای دیوارهای آجری، سفالی و سیمانی استفاده می کنند. میلگرد بستر یکی از روش‌های موثر برای تقویت دیوارها در برابر تنش‌های برشی و خمشی است که در زمان زلزله استفاده می‌شود. این روش از میلگردهای قطر کوچکی که به طول دیوار یا ستون نصب می‌شوند و با ملات پوشیده می‌شوند، تشکیل شده است. اتصال میلگرد بستر به ستون‌ها از طریق استفاده از گیره و قلاب انجام می‌شود.

گیره‌ها بصورت عمودی در نقاط مختلف از طول میلگرد بستر نصب می‌شوند و با استفاده از قلاب‌ها به ستون متصل می‌شوند. این اتصالات مطمئن و محکم بوده و دیوار را به ستون متصل می‌کنند تا در زمان زلزله از پاشیدن یا جدا شدن جلوگیری شود. این روش، بهبود مقاومت سازه در برابر نیروهای زلزله را فراهم می‌کند و به کاهش خطر آسیب به ساختمان و زندگی افراد کمک می‌کند.

نصب گیره میلگرد بستر بر روی ستون بتنی

ابتدا محل اجرای دیوار مشخص شده و با تراز، خط نصب بر روی ستون را معین می کنیم و محل گیره ها را بر اساس فاصله آکس افقی بدست آمده آن ها از طراحی بر روی خط نصب، علامت گذاری می کنیم. در این روش، اتصال گیره به ستون از طریق دو سوراخ تعبیه شده بر آن توسط پیچ و رول پلاک مطابق پیوست ششم استاندارد ۲۸۰۰ (ویرایش ۴) فراهم می شود.

در روش دیگر، اتصال از طریق سوراخکاری بر ستون و کارگذاری رول بولت از طریق سوراخ های تعبیه شده بر گیره و بستن رول بولت میسر می گردد.

در روش سوم همانند روش دوم عمل می شود با این تفاوت که رول بولت آغشته به چسب اپوکسی داخل سوراخ قرارداده شده و بسته می گردد.

در روش چهارم از پلیت انتظار با ابعاد پیشنهادی ۳*۴۰*۱۶۰ میلی متر در هنگام آرماتوربندی ستون بتنی جهت اتصال جوشی گیره بر روی آن استفاده می شود. در این روش فواصل گیره ها همانند روش اول بدست می آید.

گیره میلگرد بستر

گیره قطعـه ای اسـت کـه بـه سـتون متصـل شـده از ورق فولادی با ضخامت ۲میلیمتر تهیه می گردد برای بالا بردن استحکام ، بر روی این قطعه فرورفتگی هایی ایجاد  می شود.. بـا توجـه این طراحی ، قطعه گیره  نیروهـای کششـی و تاحـدی پیچشـی وارده را مـی توانـد تحمـل نمایـد و بـه صورتـی اسـت کـه امـکان اتصـال راحـت و تنظیـم آن بـا سـطح آجـر و بلـوک (رج) را فراهـم مـی نمایـد.

این قطعه جهت جلوگیری از خوردگی گالوانیزه شده است. روش اتصال گیره به سازه های فلزی : بوسیله الکترود شماره ۲ جوش داده می شود.

روش اتصال گیره درسازه های بتنی :مطابق پیوست ۶ استاندارد ۲۸۰۰ میتوان از پیچ و رول پلاک ، رول بولت ،روش پلیت گذاری ،کاشت میلگرد و…استفاده نمود. این قطعه قبل از اجرای دیوار به فاصله های ۴۳ سانتیمتر ( و یا بصورت محاسباتی) به ستون ها نصب میگردد و هنگام اجرای دیوار قطعه قلاب به این قطعه متصل میشود و در ادامه این دو قطعه میلگرد بستر قرار میگیرد.

گیره

گیره

قطعه گیره از ورق فولادی با پوشش گالوانیزه در ابعاد ۲*۳۰*۱۵۰ میلی متر با تعبیه دو سوراخ ۶ میلی متری در جوانب فوقانی و تحتانی جهت نصب بر روی اسکلت بتنی توسط روش های اتصالاتی همچون پیچ و رول پلاک، رول بولت و … تولید می گردد. همچنین با عنایت به ویژگی جوش پذیری ، اتصال جوشی آن بر روی اسکلت فلزی نیز فراهم است. فضای ارتفاعی مناسب ۱۰ سانتی متری جهت رگلاژ قلاب برای تامین سهولت اجرایی و الزامات فنی در آن تعبیه شده است.

نصب گیره بر روی ستون بتنی

ابتدا محل اجرای دیوار مشخص شده و با تراز، خط نصب بر روی ستون را معین می کنیم و محل گیره ها را بر اساس فاصله آکس افقی بدست آمده آن ها از طراحی بر روی خط نصب، علامت گذاری می کنیم. در این روش، اتصال گیره به ستون از طریق دو سوراخ تعبیه شده بر آن توسط پیچ و رول پلاک مطابق پیوست ششم استاندارد ۲۸۰۰ (ویرایش ۴) فراهم می شود.

در روش دیگر، اتصال از طریق سوراخکاری بر ستون و کارگذاری رول بولت از طریق سوراخ های تعبیه شده بر گیره میلگرد بستر و بستن رول بولت میسر می گردد.

در روش سوم همانند روش دوم عمل می شود با این تفاوت که رول بولت آغشته به چسب اپوکسی داخل سوراخ قرارداده شده و بسته می گردد.

در روش چهارم از پلیت انتظار با ابعاد پیشنهادی ۳*۴۰*۱۶۰ میلی متر در هنگام آرماتوربندی ستون بتنی جهت اتصال جوشی گیره بر روی آن استفاده می شود. در این روش فواصل گیره ها همانند روش اول بدست می آید.

گیره میلگرد بستر

 نصب گیره بر روی ستون فلزی

مطابق پیوست ششم استاندارد ۲۸۰۰ (ویرایش ۴)، اتصال گیره بر روی ستون فلزی از طریق جوش فراهم می گردد. فاصله گذاری گیره ها در این روش همانند روش شرح داده شده در نصب گیره بر روی ستون بتنی می باشد.

نصب گیره میلگرد بستر بر روی ستون فلزی

مطابق پیوست ششم استاندارد ۲۸۰۰ (ویرایش ۴)، اتصال گیره میلگرد بستر بر روی ستون فلزی از طریق جوش فراهم می گردد. فاصله گذاری گیره ها در این روش همانند روش شرح داده شده در نصب گیره میلگرد بستر بر روی ستون بتنی می باشد.

گیره میلگرد بستر تهران

گیره میلگرد بستر، یکی از اجزای حیاتی در ساخت و تقویت سازه‌ها است. این گیره ‌ها با استفاده از ورق فولاد گالوانیزه ساخته می ‌شوند، که این ویژگی مقاومت و دوام بالایی را برای آنها فراهم می ‌کند. همچنین، تولید این محصول با استفاده از تجهیزات و ماشین ‌آلات مخصوص صورت می ‌گیرد که باعث کیفیت بالا و دقت در ساخت این قطعات می ‌شود.

به علاوه، قیمت گیره میلگرد بستر به‌ طور مستقیم با قیمت ورق فولاد گالوانیزه مرتبط است. زیرا استفاده از این ورق‌ های مقاوم و مرغوب در تولید گیره‌ ها، هزینه تولید را متأثر می‌ کند. از این رو، تغییرات در قیمت ورق فولاد گالوانیزه می ‌تواند تأثیر مستقیمی بر قیمت گیره میلگرد بستر داشته باشد.

گیره میلگرد بستر
گیره میلگرد بستر چیست
گیره میلگرد بستر
گیره ملگرد بستر فراسازان آویژه