021-77035933

فراسازان آویژه
بست رادیکالی

شماره تماس ارتباط با واحد فروش

بست رادیکالی فراسازان آویژه

قطعه بست رادیکالی بعنوان نگهدارنده دیوار های ساخته شده با بلوک های اتوکلاوشده یا همان AAC ها کاربرد دارد. قطعه بست رادیکالی تولیدی شرکت فراسازان آویژه دارای گالوانیزه و ضخامت مناسب میباشد. این قطعه تست های نرم افزاری را با موفقیت سپری کرده است.