021-77035933

فراسازان آویژه
قطعه نما دو جزئی

شماره تماس ارتباط با واحد فروش

قطعه نما دوجزئی این قطعه از مفتول فولادی صاف با ضخامت ۴ میلیمتر با پوشش گالوانیزه مطابق الزامات پیوست ۶ استاندارد ۲۸۰۰ (ویرایش ۴) جهت استفاده در نمای آجری تولید می گردد به گونه ای که جزء قلاب دار در دیوار اصلی بر روی میلگرد بستر به شکل انتظار قرار می گیرد و جزء پایه دار با در نظر گرفتن طول رگلاژ مناسب در درون قلاب انتظار رفته و بر روی رج آجر که در آن یک شاخه مستقیم مفتول کار شده است، قرار می گیرد.  
قطعه نما دو جزئی
قطعه نما دو جزئی
قیمت قطعه نما دو جزئی
خرید قطعه نما دو جزئی
قطعه نما دو جزئی